top of page

KRBY A KAMNA ŠIMEČEK

RODINNÁ FIRMA S VÍCE NEŽ 25 LETOU TRADICÍ V KAMNÁŘSKÉM ŘEMESLE

timpex logo.png

Firma Timpex se specializuje na vývoj a výrobu automatické regulace hoření. V současné době společnost produkuje široké spektrum výrobků – od jednoduchých regulací hoření určených pro samostatná krbová kamna až po komplexní regulace určené pro teplovodní vytápění rodinných domků. Majoritní část výrobků se exportuje na náročné zahraniční trhy. Společným jmenovatelem všech produktů Timpex je moderní design a technická vyspělost odpovídající současné době. Stěžejní je taktéž technická podpora. Krédem společnosti Timpex je vstřícnost, pružnost a spokojenost zákazníků. 

REGULACE HOŘENÍ TIMPEX

Timpex EQ
Timpex Smart

Jak funguje automatická regulace hoření?

Automatická regulace hoření plně přebírá požadavek a doporučení výrobců topenišť. Software regulace vyhodnocuje průběh hoření a přesně v optimální době dochází k regulaci množství vzduchu do topeniště. Tento proces zajišťuje nejen ekologický, ale i ekonomický provoz. Oheň déle hoří, je docílena vyšší účinnost hoření a vytápění a navíc přebytečná žárová energie neodchází do exteriéru.

Timpex Reg 110
klapka Timpex.jpg

Automatická regulace hoření Timpex začíná instalací klapky na potrubí externího přívodu vzduchu. Klapka hoření se postupně otevírá nebo zavírá a tím reguluje množství vzduchu, který je přiváděn do topeniště.

Na klapce je namontován servopohon Timpex, který má za úkol na základě pokynů řídící jednotky Timpex klapku otevírat nebo zavírat. Řídící jednotka a servopohon jsou propojeny kabelem. V případě výpadku el. napájení je nutné otevřít servopohon pomocí přiloženého magnetu a nadále topidlo ovládat mechanickým běžným postupem, tedy páčkou na dvířkách krbové vložky nebo topeniště.

Servo Timpex.jpg
Magnetický dveřní spínač Timpex.jpg

Magnetický dveřní spínač se montuje na dvířka a rám topeniště. Při otevření dvířek spínač dává pokyn regulaci hoření, že došlo k zahájení provozu a tedy startu hoření. Klapka se v tuto chvíli otevírá na 100 %, protože při zatápění potřebujeme do ohniště dostat co nejvíce vzduchu.

Pokud není magnetický dveřní spínač namontován. Musí se manuálně zadat start přímo na řídící jednotce nebo pomocí startovacího tlačítka.

Z praxe doporučujeme raději magnetický dveřní spínač, protože dává pokyn regulaci automaticky a nehrozí, že uživatel krbu zapomene zmáčknout manuálně start hoření.

Vysokoteplotní čidlo se montuje na výstupu spalin z topeniště. Slouží k tomu, aby řídící jednotce dodávalo data o teplotě spalování. Na základě těchto dat pak řídící jednotka otevírá nebo uzavírá klapku hoření. Tím dochází k sofistikovanému topení a maximálnímu využití paliva. 

Teplotní čídlo Timpex.jpg
Timpex Smart

Timpex Smart patří asi k nejoblíbenějším a zároveň nejnovějším automatickým regulacím hoření.  Jsou uživatelský přívětivé nejen pro provozovatelé krbů a kamen, ale i pro kamnáře.

Jádrem Timpex Smart je řídící jednotka, kterou lze pomocí Bluetooth technologie spojit s mobilním telefonem. Aplikace v mobilním telefonu pak umožňuje nastavovat jak jednodušší pokyny, tak i složitější nastavení celého systému hoření. 

Díky automatické regulaci hoření se nemusíte během provozu o nic starat. Regulace Vás upozorní na vhodnost přiložení paliva, informuje Vás o tom, co se v krbu děje s teplotami, řekne Vám, jestli topný systém nepřetápíte a tím si nezkracujete životnost celého topného systému.

Automatická regulace hoření navíc šetří palivo (až 337 kg za topnou sezónu).

Součástí automatické regulace Timpex Smart je indikátor přetopení. Je to krabička, která se zapustí do zdi domu v blízkosti kamen. Designově je velmi povedená a nijak na pohled neruší. Indikátor hoření je kabelem spojený s řídící jednotkou. Pokud budete topit správně, pak svítí zeleně. Pokud budete topit málo na daný topný systém, pak svítí žlutě. Červená barva indikuje přetápění. 

Přetápění nebo naopak "podtápění" je dáno hmotností paliva, které je vloženo do topeniště.

Timpex indikátor.jpg
Timpex Smart 100 aplikace

Výhody automatické regulace hoření Timpex:

  • šetří palivo

  • sama ovládá přívod vzduchu, Vy nemusíte dělat nic, jen přiložit

  • těsně zavře přívod vzduchu při skončení hoření, díky tomu neproudí chladný vzduch přes celý systém

  • funguje jako pojistka proti přetopení

  • velmi doporučujeme pro kachlová kamna a teplovodní výměníky - ochrana proti špatnému provozování těchto topidel

Mobilní aplikace Timpex Smart 100 hravou formou učí, jak správně topit. Zároveň ukazuje všechny důležité informace o probíhajícím hoření. V aplikaci je možno nastavit notifikace na důležité momenty hoření, také je možno v ní nastavit, jaké palivo je používáno (brikety nebo polena). Můžete si nastavit, aby regulace vydala zvukový signál o možnosti přiložení, když se dokončí cyklus hoření po přiložení. 

Aplikace navíc umožňuje kamnářům nastavit, jaké teploty má topeniště dosahovat a tím zlepšit celý proces hoření. Aplikace navíc uchovává historii hoření a poskytuje statistiky přiložení.

bottom of page